DOBRODOŠLI

 

          Spoštovani obiskovalci,

          prijazno pozdravljeni na straneh Vrtca Jadvige Golež Maribor, kjer boste lahko dobili informacije o organiziranosti ter delovanju
          in življenju, ki se odvija za našimi vrati.

          Vsak stik z vami je za zaposlene v vrtcu priložnost, da začnemo graditi sodelovanje, ki bo omogočalo dobro počutje, varnost in
          zaupanje kar je bistveno za tiste, ki so v tej zgodbi najpomembnejši - Vaši in nato naši otroci.

          V vrtcu si bomo prizadevali za nudenje pogojev, ki bodo vsakemu otroku omogočali razvoj, pridobivanje pozitivnih izkušenj,
          samopodobe, odgovornosti in strpnosti. To bomo počeli z vso odgovornostjo do vsakega, saj naše delo temelji na nacionalnem
          dokumentu Kurkulumu za vrtce, ki je strokovna osnova za ustvarjanje najprimernejših pogojev bivanja, igre ter zadovoljevanja vseh
          otrokovih potreb.

          Okolje in sredina, ki jo skupaj z vami in otroki vsakodnevno oblikujemo vsi zaposleni v vrtcu, je tista,ki ji lahko rečemo zdrava,
          prijetna, spodbudna.

          Zato dobrodošli pri nas... vstopite tudi skozi resnična vrata našega vrtca. Tukaj živimo in delamo v najpomembnejši nalogi na našem
          planetu - otrokom omogočiti varno zavetje, ko ga potrebujejo in izziv za nove izkušnje, ko jih razvoj pripelje do njih.

          Veseli smo vašega obiska, sodelovanja, odzivov.
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                               Ravnateljica
                                                                                                                                                                                               Marta Hrženjak
 

Pri otrocih ni malih korakov. Vse kar storijo in naredijo, so velike stvari.
Predvsem srca imajo večja kot mi - odrasli.
Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo - tudi majhen kamenček,
ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička,
predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih...