Dobrodošli na poletnih

straneh vrtca

Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.30. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne  posluje.

Davčna št.: 61694797
Matična št.: 5050430
Transakcijski račun: 01270 - 6030638552 pri Banki Slovenija